Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).


I tvivl om hvad det er vi tester for? Så er der hjælp at hente her.


Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

06.12.2018 - Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger

06.12.2018 - Drikkevand - Driftskontrol

06.12.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

06.12.2018 - Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger 2

15.10.2018 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

15.10.2018 - Råvand - Boringskontrol 3

15.10.2018 - Råvand - Boringskontrol 2

15.10.2018 - Råvand - Boringskontrol

06.08.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

06.08.2018 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

03.07.2018 - Drikkevand - Driftskontrol

27.06.2018 - Drikkevand - Driftskontrol

27.06.2018 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

Vandanalyse fra Rønnevej ledningsnet pr. 15.12.2017

Vandanalyse fra Krohaven ledningsnet pr. 15.12.2017

Vandanalyse fra Rønnevej ledningsnet + drikkevandskontrol vandværk pr. 05.10.2017

Boringskontroller fra Rønnevej pr. 04.10.2017

Boringskontroller fra Krohaven pr. 04.10.2017

Boringskontroller fra Rønnevej pr. 11.07.2017

Boringskontroller fra Krohaven pr. 11.07.2017

Vandanalyse fra Krohaven - Ledningsnet pr. 26.06.2017

Vandanalyse fra Krohaven - Ledningsnet pr. 22.06.2017

Vandanalyse fra Krohaven - Ledningsnet + rentvandsafgang pr. 07.03.2017

Vandanalyse fra Rønnevej - Ledningsnet + rentvandsafgang pr. 07.03.2017