Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).


I tvivl om hvad det er vi tester for? Så er der hjælp at hente her.


Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

01.05.2024 - Drikkevand - Driftskontrol

01.05.2024 - Råvand - Boringskontrol

01.05.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre

08.02.2024 - Råvand - Boringskontrol

08.02.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre

08.02.2024 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

04.09.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

04.09.2023 - Råvand - Boringskontrol

04.09.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

04.09.2023 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

19.05.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

19.05.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

19.05.2023 - Råvand - Boringskontrol

15.02.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

15.02.2023 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

15.02.2023 - Råvand - Boringskontrol

08.12.2022 - Råvand - Boringskontrol 2

08.12.2022 - Råvand - Boringskontrol

08.12.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

08.12.2022 - Drikkevand, Ledningsnet - Driftskontrol

21.09.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

21.09.2022 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

21.09.2022 - Råvand - Boringskontrol

29.06.2022 - Råvand - Boringskontrol

29.06.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

29.06.2022 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

31.03.2022 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

31.03.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

31.03.2022 - Råvand - Boringskontrol

31.03.2022 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

09.12.2021 - Råvand - Boringskontrol 2

09.12.2021 - Råvand - Boringskontrol

09.12.2021 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

09.12.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

14.09.2021 - Råvand - Boringskontrol

14.09.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

14.09.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

03.06.2021 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

03.06.2021 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

03.06.2021 - Råvand - Boringskontrol

03.06.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

01.03.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

01.03.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

01.03.2021 - Råvand - Boringskontrol

17.02.2021 - Råvand - Kontrol af mikroforureninger 5

17.02.2021 - Råvand - Kontrol af mikroforureninger 4

17.02.2021 - Råvand - Kontrol af mikroforureninger 3

17.02.2021 - Råvand - Kontrol af mikroforureninger 2

17.02.2021 - Råvand - Kontrol af mikroforureninger


Hvis du ønsker at se indvindingsmængder og ældre vandanalyser kan du finde dem alle i
GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.