Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).


I tvivl om hvad det er vi tester for? Så er der hjælp at hente her.


Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

09.12.2020 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

09.12.2020 - Råvand - Boringskontrol

09.12.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol 2

09.12.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

09.12.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

09.12.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

01.09.2020 - Råvand - Boringskontrol

01.09.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

01.09.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

09.06.2020 - Råvand - Boringskontrol

09.06.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

09.06.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

09.06.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre 2

09.06.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

09.03.2020 - Råvand - Boringskontrol 2

09.03.2020 - Råvand - Boringskontrol

09.03.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

09.03.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre