Bestyrelsen

 


Bestyrelsens opgaver og ansvar:

Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer. Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende
lovgivning på området. Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.


Opgavelisten omfatter blandt andet:

  • Den overordnede ledelse af vandværket

  • Afholdelse af bestyrelsesmøder

  • Udarbejdelse af forretningsprotokol i forbindelse med bestyrelsesmøder

  • Afholdelse af generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne

  • Personaleforhold
  • Sikring af en forsvarlig drift af vandværket
     
  • Sikre at gældende lovgivning overholdes