Priser og gebyrer

Vores priser er fastsat med udgangspunkt i vores budgetter og godkendt af Vejle kommune som er tilsynsmyndighed.

Priser og gebyrer står i vores takstblad. 


Takstblad for 2024


I 2023 betaler du 56,71 kr. pr. m3 vand, men ved du reelt hvad pengene går til? 

Bemærk venligst, at hvis din ejendom ikke tilsluttet det offentlige kloaknet, så betaler du ikke kloakbidrag til Vejle Spildevand.

Betaling for afledning fremgår i stedet af din ejendomsskattebillet.

Med jævne mellemrum sammenligner Vejle Kommune priserne hos vandforsyningerne i kommunen, mens Give Vandværk har helt styr på vandpriserne på landsplan.

– Sammenholder vi tallene, så er prisen for vandet i Give i den lave ende af middel, set i forhold til vandværker i Vejle Kommune, mens vi på landsplan ligger i den nedre del. 

I lagkagediagrammet i højre side har vi gjort de tørre tal lidt mere spiselige. God fornøjelse.