Personale

Niels Christian Tingsager står for den tekniske drift.

"I det daglige tager jeg mig af alt vedrørende vores produktionsanlæg og ledningsnet. Samtidig tager jeg mig også af vores bygninger og maskiner. Det er også mig der skifter målere og kommer på besøg, hvis du har problemer med din installation."

Niels Christian Tingsager

Telefon: 75 73 50 88