Hvis du skal lukke for vandet

Ved behov for at lukke for vandet

Efter uheldige episoder, er vi nødt til at henstille til at forbrugeren ikke lukker for vandværkets stophane. Hvis du som forbruger, VVS-installatør eller lign. alligevel lukker for stophanen, så hæfter du også for evt. skader du forvolder. 

Du kan som forbruger, som regel, lukke for vandet inde i din ejendom.

 

Ved behov for at få lukket for stophanen skal vandværket kontaktes
- så kommer vi gerne og lukker for den.

Når der åbnes for vandet igen efter en afbrydelse, kan det første vand, der kommer ud, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.

Lad vandet løbe i et par minutter, så der kommer frisk vand i ledningen ind til huset.