Tilbagestrømssikring

For autoriserede VVS-installatører:

Vandinstallationer skal sikres mod tilbagestrømning efter gældende regler, jf. DS/EN 1717, samt efter rørcenteranvisningen 015 fra Teknologisk Institut og rørcenteranvisningen 003 fra Teknologisk Institut.

Det er VVS-installatørens ansvar, at installationerne overholder kravene.

Give Vandværk kræver, at der installeres tilbagestrømssikringsventiler type BA iflg. DS/EN 1717 på alle installationer, som forsyner andet end almindelig husholdning.

Du skal som VVS-installatør være opmærksom på, at der er vedligeholdelsespligt på nogle typer tilbagestrømssikringer.

Dokumentation skal forevises myndigheder eller Give Vandværk ved kontrolbesøg. Kontraventiler/tilbagestrømssikringsventiler er opdelt i kategorier fra 1 til 5.

Hvilken tilbagestrømningssikring er den korrekte?
Du skal som forbruger kontakte din autoriserede VVS-installatør, som ved, hvilke normer, din tilbagestrømningssikring hører ind under.

Det er vigtigt, at du som VVS-installatør undersøger hvilken kategori der skal benyttes i de forskellige installationsopbygninger. Give Vandværk kasserer installationer, hvis vi vurderer, at de er til fare for vandforsyningens ledningsnet og ikke overholder gældende normer. Ved installationer til sprinkler, samt slangevindere skal der altid som minimum anvendes en kontraventil kategori 2.

Se de 5 kategorier her