Nu kan du blive ejer af et gammelt vandværk

- Børge Larsen, Vejle Amts Folkeblad

Give Vandværk åbnede på Krohaven i 1913, men nu bliver det gamle vandværk lukket. Det sættes til salg og den store grund rummer mange muligheder. 

Give: Der er sjældent mulighed for at kunne købe en byggegrund inde midt i Give. Men nu er muligheden her.

Det gamle vandværk på Krohaven blev nemlig i forbindelse med lukningen af det 105 år gamle vandværk officielt sat til salg 17. august.

Det er den lokale ejendomsmægler Maiken Nørtoft, RealMæglerne. der får den interessante opgave at sælge grunden, der har Give Vandværk som sælger.

Det lyder som en grund, der stort set sælger sig selv, men helt så enkelt er det ikke. Der er faktisk tale om salg af to grunde på henholdsvis på 1152 og 1064 kvadratmeter.

Grundene skal købes samlet. og udbudsprisen er· på 1,2 millioner kroner. Arealet kan opdeles yderligere, og der kan bygges både parcelhuse samt rækkehuse på matriklen.

For at det skal gå efter de kommunale forskrifter, skal der dog en lokalplanændring til, hvor matriklens anvendelse skal ændres fra offentlige formål til beboelse.

- Vi er allerede i dialog med kommunen omkring en lokalplanændring og kommunen forventer, at det er på plads primo 2019, så en eventuel køber el[er købere kan få fjernet de eksisterende bygninger og komme i gang med at bygge, siger Maiken Nørtoft.

Farvel med glæde
Bestyrelsesformanden i Give Vandværk Klaus Pedersen og driftsleder Niels Christian Tingsager ser frem til at få afhændet det gamle vandværk. Det har ellers sikret en stabil leverance af godt drikkevand i 105 år, men nu er det ved at være godt nedslidt.

Det karakteriseres som ikke-bevaringsværdigt som vandværk på grund af den ugunstige beliggenhed midt i byen.

- Vi glæder os til at få solgt vandværket her. Det handler om at få forenklet driften og gøre tingene mere funktionelle og praktisk smarte i dagligdagen. Det opnår vi ved at have det hele samlet et sted på Rønnevej. siger Klaus Pedersen.

I 1913 lagde man vandværket så højt, fordi det så var lettere at sende vand ned til jernbanen. der dengang brugte masser af vand/damp til driften. En beregning over værkets drift viser, at der er pumpet i snit 100.000 kubikmeter op pr. år.

- Så vi kan vist roligt sige, at det gamle vandværk har aftjent sin værnepligt så godt og vel, siger Klaus Pedersen.

Attraktivt
Maiken Nørtoft ser frem til at løfte den lidt skæve salgsopgave. En opgave, der er med til at sætte lidt krydderi på hverdagen i salgsafdelingen på kontoret i Vestergade i Give.

- Det er altid interessant med denne her slags sjældne opgaver. Og så synes jeg jo også, at det er godt for byen, at man nu får mulighed for at forskønne området her, siger Majken Nørtoft.

Hun forventer, at de gamle bygninger bliver fjernet og at der i stedet bygges nyt. Med den sjældne beliggenhed midt i byen er hun optimist i forhold til at få det gamle vandværk solgt.

- Rent prismæssigt ligger vi jo også indenfor rammen af nye byggegrunde her i byen. Og da der lægges op til flere muligheder med hensyn til udstykning og byggeri, skal der nok blive en del rift om det her projekt, vurderer Maiken Nørtoft.

Give Fællesantenneforening gamle mast på grunden pilles ned.

Print artiklen fra Vejle Amts Folkeblad