Installationstilladelse

For autoriserede VVS-installatører:

Ved nytilslutning er det vigtigt at du husker at medsende en grundplan med stikledningens placering.

Målerbrønden skal placeres umiddelbart indenfor skel og vi skal altid have uhindret adgang til målerbrønden og vores vandmåler. Kontakt os særskilt for placering af vandmåler(e), i forbindelse med opførsel af etagebyggeri.

Jordledningen og målerbrønden er en del af forbrugerens installation. Læs evt. mere på siden Hvem ejer hvad?

Vi sørger for at levere målerbrønd og montere vandmåler.

Læs mere om etablering af byggevand her.

Tilslutning af vandinstallation - hent formularen her
- denne formular kan også bruges ved flytning af vandmåler.

Færdigmelding af vandinstallation - hent formularen her 

Afmelding af vandinstallation - hent formularen her

Dokument nr. 1