Installationstilladelse

For autoriserede VVS-installatører:

Ved nytilslutning er det vigtigt at du husker at medsende en grundplan med stikledningens placering.

Læs mere om etablering af byggevand her.

Tilslutning af vandinstallation - hent formularen her
- denne formular kan også bruges ved flytning af vandmåler.

Færdigmelding af vandinstallation - hent formularen her 

Afmelding af vandinstallation - hent formularen her

Dokument nr. 1