Der er vand nok - men vandværk opfordrer forbrugerne til omtanke

20/08/2018 - Jim Hoff, Vejle Amts Folkeblad

Selv om Give Vandværk på ingen måde er presset af den nu snart 3 måneder lange tørke, opfordrer driftsleder Niels Christian Tingsager forbrugerne til at udvise både samfundssind og rettidig omhu.

GIVE: Tørken kradser i et omfang, som vi ikke har set det siden 1947, og de fleste kan nok godt blive enige om, at en ordentlig omgang regn ville gavne en hel del. 

Både for landmænd og haveejere. For der er brug for vand, rigtig meget vand alle steder, og det kunne man forestille sig kunne sætte landets vandværker under pres for at følge med.

Fordobling af vandforbruget i maj
Gennem de seneste uger har flere vandværker da også udstedt deciderede vandingsforbud eller som minimum på det kraftigste opfordret folk til at vande mindre. Den opfordring vil driftsleder på Give Vandværk Niels Christian Tingsager også gerne stå på mål for, men omvendt andre vandværk i landet, så er det lokale vandværk på Rønnevej ifølge Tingsager ikke presset på vandressourcerne og dermed leverancerne til forbrugerne på det.

- Vi kan selvfølgelig godt se, at forbrugerne på vores ledningsnet har brugt mere vand, end hvad der er normen. Allerede midt i maj kunne vi via vores målere konstatere, at folk i perioden 19.00-22.00 vandede meget mere end normalt. Her var forbruget hos en almindelig parcelhusejer omkring det dobbelte. Men både i juni og juli måned har vi oplevet, at forbruget er blevet mindre igen, siger Niels Christian Tingsager.

Fra 780.000 m3 i 1992 til 309.000 m3 i 2017
Områdets mange landmænd har deres egne boringer, så det forbrug mærker man ikke på vandværket i Give. Landmændene kan dog ikke bare bruge løs af deres vand, for de er ligesom vandværket underlagt en kvoterordning. En kvote, som vandværket i Give for øvrigt aldrig har været på den forkerte side af. En kendsgerning som Tingsager kan finde flere gode forklaringer på.

- Generelt er forbrugerne i byerne blevet meget mere bevidste om at spare på vandet. I Give by blev der således i 1992 sendt 780.000 kubikmeter vand ud fra vandværket, og det tal var i 2017 faldet til 309.000 kubikmeter. Det skyldes dels, af forbrugerne via de i 90'erne installerede vandmålere blev mere bevidste om deres forbrug, og ikke mindst at det er blevet noget dyrere at bruge vand, konstaterer driftslederen.

Opfordrer folk til at tænke Langsigtet
Det har ikke været på dagsordenen i Give Vandværks ledelse at sende et regulært vandingsforbud ud til forbrugerne, som det bl.a. er tilfældet i Filskov, hvor der pr. 28. juli blev indført vandingsforbud. Det betyder, at forbrugerne i viaduktbyen kun må bruge vand til alm. husholdning og til dyr.

-Nu er vi et stort vandværk med en vis kapacitet og stærke boringer, men jeg kan godt forstå, hvis mindre vandværker med færre og mindre boringer er nødt til at træde på bremsen for at sikre deres forbrugere vand. Men det betyder ikke, at vi bare opfordrer vores forbrugere til at bruge løs af vandet. Vi opfordrer i høj grad folk til at tænke sig om og tænke langsigtet i forhold til de samlede vandressourcer. Det tager nemlig lang tid, inden grundvandsreservoirerne bliver fyldt op igen efter stort forbrug, påpeger Niels Christian Tingsager med henvisning til regnfulde 2017.

Her er meget af vandet slet ikke trængt ned til grundvandet endnu - og en del er også fordampet, så det tager lang tid, inden der er fyldt på igen.

Må ikke lave egne boringer
I Give-området findes der ca. 100 husstande, fortrinsvis beliggende i landområderne, der endnu ikke er koblet på det fælles ledningsnet fra vandværket, og som kører med deres egne boringer. Det er også helt efter bogen, men hvis man er på det eksisterende ledningsnet, må man som borger i Vejle Kommune (modsat Brande og Grindsted) ikke etablere sin egen boring.

- Som udgangspunkt har folk med egne boringer billigt vand, men det skal jo også driftes og pumper og udstyr skal vedligeholdes. Man kan også være uheldig med vandkvaliteten med eksempelvis mange kolibakterier og forurenet vand efter evt. sprøjtegifte i haven, hvor der jo er meget skrappere krav her ved vandværket til vandet. Derfor opfordrer vi folk med egne boringer til at koble sig på vores ledningsnet. Vi har nemlig masser af vand af rigtig god kvalitet - også selv i hårde tørkeperioder som nu, understreger Niels Christian Tingsager.

Print artiklen fra Vejle Amts Folkeblad