Etablering af byggevand

For autoriserede VVS-installatører:

Procedure for byggevand:
Ved etablering af byggevand skal der fremsendes ansøgning herom til Give Vandværk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Udfyldt installationstilladelse fra autoriseret VVS-installatør
  • Målfast situationsplan med målangivelse af stikledningens og stophanens ønskede placering, samt oplysning om ønsket placering af vandmålerinstallation

Installationstilladelse kan findes på vores hjemmeside, under punktet ”praktisk info”.

Når ansøgningen er godkendt, sendes tilladelse til den autoriserede VVS-installatør.

Når den autoriserede VVS-installatør har klargjort byggevandsinstallationen, monterer Give Vandværk vandmåleren.

Ved afslutning bedes færdigmelding indsendt og Give Vandværk vil herefter syne og montere vandmåleren i den færdige installation.

Betaling:
Betaling for byggevand følger ”driftsbidrag for forbrugere med målere”, som fremgår af takstbladet.

Takstbladet kan findes på vores hjemmeside under punktet ”priser”. 

Bemærk venligst:
At vandmåleren brugt til byggevand flyttes til den færdige installation.

At det er grundejers ansvar, at holde byggevandsinstallationen skades- og frostfri. 

Øvrigt:
Såfremt der tages byggevand uden tilladelse fra Give Vandværk, vil dette blive afbrudt øjeblikkeligt og gebyr herfor fremsendt til grundejer.

Vi henviser i øvrigt til vores regulativ, som kan se på vores hjemmeside, under punktet ”praktisk info”.

Kontakt os endelig på tlf.: 75 73 50 88, såfremt der måtte være spørgsmål.