Driftstatus

-

I forlængelse af debatten om fund af pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet flere steder i landet, har vi fået analyseret vandet i maj 2019, og prøverne fastslår, at Give Vandværk ikke er berørt af dette pesticid.

Vandet er derfor af samme høje kvalitet som du kender.